KDO JE KDO?

Lidé hledající psychologickou pomoc často tápou v tom, na koho se obrátit. Označení psycholog, psychiatr, psychoterapeut zní podobně i přesto, že se mezi nimi najdou velké rozdíly.


Psycholog

Psycholog je absolvent pětiletého studia oboru Psychologie (aktuálně v České republice rozdělené na tříleté Bc. studium a následně navazující dvouleté nMgr. Studium). Absolvent jednooborové psychologie má titul Mgr. Může mít před jménem i titul PhDr., který znamená, že daný psycholog po pětiletém studiu absolvoval tzv. malý doktorát zakončený rigorózní prací. Za jménem taky můžete nalézt Ph.D., které zase označuje tzv. velký doktorát (čtyřleté studium) zakončené dizertační prací. Psychologii lze studovat i dvouoborovou.

Nikdo jiný se za psychologa nemůže označovat.

Vystudovaný jednooborový psycholog s jedním rokem praxe může provozovat na vlastní živnost psychologické poradenství a diagnostiku (dvouoborový psycholog po třech letech praxe). Nejedná se o kouče, krizového interventa, psychoterapeuta, etopeda, …

Psycholog nemusí pracovat pouze v nemocnici, ale má širokou škálu uplatnění (pedagogicko-psychologické poradny, školní psychologie, personalistika, psychodiagnostika, sociální služby, …).


Psychiatr

Psychiatr je vždy lékař s titulem MUDr. Jedná se o absolventa lékařské fakulty šestiletého oboru Všeobecné lékařství. Má stejný základ z medicíny, jako každý jiný lékař akorát má specializaci v oblasti psychiatrické péče. Specializaci si vybírá po nástupu do praxe v rámci předatestační přípravy. Psychiatr může předepisovat léky, psycholog nesmí (ani nemá jak)!

Psychiatr nejčastěji pracuje v nemocnici, v ambulanci nebo na psychiatrické klinice. Psychiatři úzce spolupracují s klinickými psychology.


Psychoterapeut

Jako psychoterapeut se označuje člověk, který absolvoval tří až pětiletý výcvik. Do většiny výcviků je podmínkou, alespoň Bc. z vysoké školy a určitá věková hranice. V České republice se nejvíce cení výcviky akreditované pro zdravotnictví.

Psychoterapeut NEMUSÍ být psycholog ani psychiatr. Ale psycholog i psychiatr MŮŽE být s výcvikem psychoterapeut.

Pojem psychoterapie stále ještě není zcela jasně ukotven v zákoně.


Terapeut

Terapeut se může označovat kdokoli bez jakéhokoli vzdělání. Kdokoli se tedy může označovat za vztahového terapeuta, fertility terapeuta nebo terapeuta lásky a nabízet vám své služby.


Kouč

Kouč je na tom podobně jako psychoterapeut. Může a nemusí být psycholog, ale měl by mít absolvovaný akreditovaný koučovací kurz. Nezabývá se diagnózou a soustředí se na přítomnost a budoucnost. Podporuje svého klienta v posouvání se dál.


Krizový intervent

Je člověk, který se může zabývat akutní i dlouhodobou životní krizí. Říkat si krizový intervent může pouze člověk s absolvovaným kurzem Kompletní krizové intervence.


32 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše