JAKÉHO PSYCHOLOGA HLEDÁM?

Psychologů a profesí spojených s psychologií je velké množství. Jak se ale člověk, který potřebuje psychologickou péči, v těch všech zaměřeních vyzná?

Klinický psycholog

Jedná se o psychologa pracujícího v nemocnici, ambulanci, soukromém zdravotnickém zařízení, v LDN, v rehabilitačních centrech, lázních atd… Jedná se o psychologa, který absolvoval pětiletou předatestační přípravu, alespoň určitý počet hodin z psychoterapeutického výcviku, velké množství kurzů a školení v oblasti psychodiagnostiky a má za sebou určitý počet psychologických vyšetření. V předatestační přípravě se psycholog označuje jako psycholog ve zdravotnictví (má absolvovaný roční kurz, který ho k práci ve zdravotnickém zařízení opravňuje) pracuje pod atestovaným klinickým psychologem. Klinické atestace jsou tři první základní, dětská a psychoterapeutická.

Klinika vyhledáte v případě, že potřebujete psychoterapii (pokud ji nabízí), psychodiagnostiku, vyšetření za hospitalizace v nemocnici, podpůrnou péči, odbornou zprávu z psychologického vyšetření a zaměřuje se na diagnostiku a léčbu psychických poruch.

Dětský psycholog

Dětský psycholog nemá přesné vymezení. Mělo by se jednat o klinického psychologa s atestací z dětské klinické psychologie. S dětmi však může pracovat i psycholog se základní klinickou atestací. Stejně tak se za dětského psychologa může označit i školní psycholog, poradenský psycholog se zaměřením na děti či psycholog pracující v pedagogicko-psychologické poradně.

Dětských psychologů, kteří se zabývají dětskou diagnostikou, je poměrně málo. Proto pokud hledáte dětského diagnostika, vždy se ujistěte, že vyšetřují děti pod 10 let. Občas jsem se setkala s tím, že některé pracoviště měly na internetových stránkách, že vyšetřují i děti a potom mi rodiče volali, že sice vyšetřují, ale od 10 let a výš.

Psycholog v pedagogicko-psychologické poradně

Pracuje v, jak už napovídá nadpis, v pedagogicko-psychologické poradně a zaměřuje se na děti a jejich rodiče, které mají nějaké obtíže v oblasti vzdělávání. Kromě pedagogicko-psychologických poraden existují ještě speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče, kde také působí psychologové a zabývají se diagnostikou a pomocí rodinám ve výchovném a vzdělávacím procesu.

Poradenský psycholog

V poradenství nabízí psycholog druhému člověku (páru, rodině, …) spolupráci při řešení problému. Poskytuje rady, informace, podporu a vedení v nepříznivých životních situacích. S poradenskými psychology se člověk může setkat v sociálních službách, ve školství, mohou být OSVČ.

Párový a rodinný poradce

Často poradenští psychologové zaměřující se na práci s rodinou či párem. Asociace manželských a rodinných poradců doporučuje ke vzdělání kurz Certifikovaný manželský poradce. Na párového, manželského a rodinného poradce se můžete obrátit s obtížemi, které vás trápí v rodinném životě. Poskytují i předmanželské poradenství.


Kde najdu pomoc rychle a dle svého problému?

Řeším párové, manželské a rodinné obtíže:

http://www.amrp.cz/


Obtíže se závislostí:

https://podaneruce.cz/


Mateřství:

https://www.usmevmamy.cz/


Oběti domácího a sexuálního násilí:

https://www.persefona.cz/

https://www.spondea.cz/cz

https://www.bkb.cz


Poruchy příjmu potravy:

http://www.anabell.cz/


Krizová intervence:

Linka bezpečí 116 111

Linka důvěry (dle regionu)

https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery


90 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

KDO JE KDO?