Informace o mně

 Jsem vystudovaná psycholožka a ve své soukromé praxi v Říčanech se zabývám oblastí psychoterapie a hypnoterapie. Jednooborovou psychologii jsem vystudovala v Brně na Masarykově univerzitě a poté jsem navázala praktickým výcvikem v psychoterapii po 4 roky.

Kromě své praxe v současnosti pracuji i v oblasti psychologického poradenství pro firmy, kde se zabývám především psychologickou diagnostikou, vzděláváním klíčových firemních zaměstnanců - manažerů, koučingem a přednáškami v oblasti soft-skills.

Má praxe je tedy zaměřena především na práci s lidmi, kteří chtějí rychle a efektivně dosáhnout změny v tíživé životní situaci. U mě se nedočkáte několikaleté analýzy Vašeho dětství, ale budeme společně pracovat na řešení Vašich starostí.

Naše spolupráce může, ale i nemusí zahrnovat hypnózu. Rozhodnutí o jejím užití je především na Vás. Hypnóza je jedna ze strategií, kterou lze poměrně rychle měnit současný neuspokojivý stav Vaší duše.

 

Stručný životopis

Vzdělání a odborná kvalifikace:
 • Filozofiská faktulta Masarykovy univerzity - magisterské studium psychologie
 • Psychoterapeutický výcvik - Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona (MUDr. František Matuška, V&T institut HERMÉS Praha, výcvik akreditován ČPS pro oblast zdravotnictví, v rozsahu 4 let)

 

Kurzy, konference, workshopy:
 • Kurzy relaxačních technik - autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, imaginativní techniky
 • Výcvik v internetovém poradenství (Modrá Linka, Brno)
 • Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty - Harry Korman (2009, v rozsahu 16hodin)
 • Narativní výcvik - První úroveň (Narative Level One) - Natalia Savelyeva, M.A. (2011, v rozsahu 48 hodin)
 • III. Mezinárodní systemická konference: Systémy předpokladů a systemická praxe (2011, v rozsahu 16 hodin)
 • "Etika v pomáhajících profesích z hlediska postmoderního kolaborativního přístupu" - Harlene Anderson, PhD. (2011, v rozsahu 16 hodin)

 

Současná praxe a pracovní minulost:
 • současnost - Soukromá praxe v oblasti psychologického poradenství a psychoterapie
 • 2007 – dosud – psycholog v konzultační firmě pro personální poradenství
  • diagnostika v rámci výběrových řízení
  • realizace assessment centra/ development centra
  • diagnostika pracovních týmů
  • vedení výcvikových kurzů zaměřených na rozvoj konkrétních dispozic (spolupráce, komunikace, vedení lidí, organizace času, zvládání  stresu…)
  • teambuildingy
 • 2001 – Vychovatelka v ústavu sociální péče pro mentálně postižené

 

 


KontaktNa Obci 1006/3
Říčany u Prahy


telefon neuvádím z důvodu pozastavení praxe


 

Zajištěna přísná anonymita. Nejsem smluvně vázaná s pojišťovnami, proto o svých klientech nevedu žádné záznamy. Nemusím znát ani Vaše jméno...


Můj přístup

Psychoterapie orientovaná na řešení.

Není vždy nutné dopodrobna zkoumat problém, protože řešení a nikoli problémy si zasluhují zásadní pozornost. Řešení je kolikrát mnohem jednodušší než problém sám. Můžeme společně odhalit zdroje Vaší osobnosti, které Vám pomohou zvládnout nepříjemné starosti.

 Odkazy na odborníky podobného smýšlení.