K čemu je dobrá hypnóza?

Hypnóza je jedna z léčebných metod, která umožňuje poměrně rychlé změny k lepšímu v klientově životě.

Jedná se o změněný stav vědomí, kdy dochází k intenzivnímu soustředění na vymezený úsek podnětů (na hypnotizéra a na vnitřní stav těla a duše). Dochází tak k větší sugestibilitě klienta, který je následně schopen lépe přijímat podněty od hypnoterapeuta.

Vedle klasické (tradiční) hypnoterapie se rozvinul alternativní přístup tzv. ericksonovské hypnoterapie (Milton H. Erickson), která spočívá v tvořivé a improvizované práci s tím, co nabídne sám klient ve svém chování a prožívání. Tento přístup dovoluje mnohem svobodněji ušít terapii přímo na míru a mobilizovat tak skryté zdroje klienta, které mohou pomáhat v řešení různorodých obtíží.

V mé praxi pracuji především s ericksonskou nedirektivní hypnózou. Ztotožňuji se s názorem Miltona H. Ericksona, který používal pro popis jádra lidské bytosti výraz „nevědomí“. Je tak mým úkolem v roli terapeuta vytvořit takové podmínky, které by klientovi pomohly a usnadnily přistoupit k jeho nevědomí, jež v sobě skrývá pozitivní vliv. Nevědomý proces může působit rozumným, autonomním a tvořivým způsobem. Vycházím z přesvědčení autora M.H. Ericksona, že každý člověk má v sobě potenciál k rozvoji žádoucí změny.

Není důležitá míra Vaší hypnability (schopnosti se ponořit do hypnózy), ale i Vy můžete prožít hypnózu, která Vám bude užitečná.

S hypnózou lze efektivně pracovat s různými druhy obtíží:

  • obtíže neurotického charakteru (nadměrná nervozita, úzkost, tréma aj.)
  • depresivní stavy
  • poruchy spánku
  • psychosomatické obtíže
  • obezita

 


KontaktNa Obci 1006/3
Říčany u Prahy


telefon neuvádím z důvodu pozastavení praxe


 

Zajištěna přísná anonymita. Nejsem smluvně vázaná s pojišťovnami, proto o svých klientech nevedu žádné záznamy. Nemusím znát ani Vaše jméno...


Můj přístup

Psychoterapie orientovaná na řešení.

Není vždy nutné dopodrobna zkoumat problém, protože řešení a nikoli problémy si zasluhují zásadní pozornost. Řešení je kolikrát mnohem jednodušší než problém sám. Můžeme společně odhalit zdroje Vaší osobnosti, které Vám pomohou zvládnout nepříjemné starosti.

 Odkazy na odborníky podobného smýšlení.